Skånes regionhuvudstad

I Kristianstad Skånes regionhuvudstad låg Fosemas fastigheter centralt och omfattade totalt 21.995 kvm, varav 4.646 kvm är bostäder, 10.468 kvm kontor, 3.779 kvm butiker och 3.102 kvm övrigt. Fastighetsbeståndet bestod av Bajonetten 3, 4 & 5 samt Hans Kock 14. Kristianstad är sedan långt tillbaka en mycket viktig handelsstad, det kommer folk från nordöstra Skåne, Blekinge och södra Småland för att handla i staden. Kristianstad Högskola håller på att utvecklas, vilket bl.a. gör att behovet av bostäder ökar.