Telecom – Huvudstaden

Karlskrona har utvecklats till södra Sveriges telecom-huvudstad, med bl.a. Ericsson, som har lagt ett av landets fyra utvecklingscentra i våra lokaler. Blekinge Tekniska Högskola har även sitt centrum i staden, som är mest inriktad mot data och tekniska program. Våra fastigheter i Karlskrona bestod totalt av 13.788 kvm uthyrningsbaryta, varv 3.766 kvm bostäder och 10.022 kvm kontor. Dessutom ingår 6.000 kvm byggrätt. I Karlskrona beståndet ingår Lindblad 1, 10, 18, 20, 21 & 24. Här är Ericsson en stor hyresgäst.