Fosema koncernen ingår nu i Brinova

Fosema-koncernen bestod av moderbolaget Fosema AB, som är ett rent holdingbolag med uppgiften at äga aktierna i dotterbolagen. Fastighets AB Fosema är ett helägt dotterbolag, som äger fastigheterna i Kristianstad och Fosema Blekinge AB är ett helägt dotterbolag, som äger fastigheterna i Karlskrona. Moderbolaget har sitt säte i Kristianstad.

Årsstämma 2010 avhölls den 17 juni.

En extra bolagsstämma i Fosema avhölls den 11 mars 2010.

Brinova fullföljer budet på Fastighets AB Fosema

Brinova har nu mer 99 procent av aktier och röster i Fosema. Samtliga villkor som ställdes i samband med budet har uppfyllts.

Fosema ingår nu Brinova koncernen.